Fooldal.html
EZEK VAGYUNKshapeimage_2_link_0
CSATLAKOZZONCsatlakozzon.htmlCsatlakozzon.htmlshapeimage_3_link_0
EZT TESSZÜKEzt_tesszuk.htmlEzt_tesszuk.htmlshapeimage_4_link_0
ITT VAGYUNKItt_vagyunk.htmlItt_vagyunk.htmlshapeimage_5_link_0
Fooldal.html
EZEK VAGYUNKshapeimage_7_link_0
CSATLAKOZZONCsatlakozzon.htmlCsatlakozzon.htmlshapeimage_8_link_0
EZT TESSZÜKEzt_tesszuk.htmlEzt_tesszuk.htmlshapeimage_9_link_0
ITT VAGYUNKItt_vagyunk.htmlItt_vagyunk.htmlshapeimage_10_link_0
 

A Nonprofit Alapítvány 1992-ben jött létre azzal a céllal, hogy az ez időben tapasztalható alapítási láz nyomán létrejött civiltársadalmi szerveződések számára nyilvánossági fórumot teremtsen. Első lépésként olyan orgánumot hoztunk létre, mely megteremtette a szervezetek közötti kommunikáció lehetőségét. A „Kurázsi” című nonprofit magazin széles kör számára kínált többek között tájékozódási fórumot az aktuális pályázati lehetőségekről, támogatási forrásokról, a szervezeteket érintő jogi, gazdálkodási változásokról, a szektorral kapcsolatos statisztikákról, szociológiai mérésekről. Ezzel egyidőben jött létre a Magyar Televízió alapítványok, egyesületek életét bemutató magazinja, a „Civil Kurázsi”. A Bayer Ilona vezetésével jelentkező műsor rendre Alapítványunk helyiségeiből jelentkezett, munkatársaink szakmai háttérként segítették a műsor létrejöttét.

1996-ban az Alapítvány újabb lap kiadásába kezdett. A „Flaszter” c. lap árusításával – bekapcsolódva a világ jól működő utca-lap hálózatába – a vállalkozó hajléktalanok munkaalkalomhoz, és ezzel együtt jövedelemhez juthattak. Az Alapítvány munkatársai, önkéntesei által készített minőségi utcalapot a hajléktalanok az Alapítványtól jelenleg 85 Ft-ért vásárolják meg, és 159 Ft-ért kínálják Budapesten és 10 vidéki nagyvárosban.

A bevont hajléktalanok mentális gondozása, motiválása egyre nagyobb hangsúlyt kapott munkánkban. A szervezett csoportfoglalkozások és személyes tanácsadások következtében megnőtt az árusok önbizalma, teljesítménye, ezzel együtt eredményességük. Ezen sikereken felbuzdulva 2001-től újabb szolgáltatással álltunk a hajléktalanok rendelkezésére.  A munkaerő-piacon hátránnyal induló emberek számára kidolgoztuk és akkreditáltattuk „Állás-Pont” Kulcsképesség-fejlesztő és Munkaorientációs Programunkat. A résztvevőknek a 60 órás személyiségfejlesztő és munkaorientációs tréningen túl lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az elnyert támogatásoktól függően az Alapítvány Álláskereső Klubjában ingyenesen telefonáljanak, fénymásoljanak, használják a számítógépet, Internetet az álláskereséshez. Az Alapítvány munkatársai személyes segítséget nyújtanak kísérőleveleik, fényképeik, önéletrajzuk elkészítésében, továbbításában. Külső pszichológus, pszichiáter és munkaorientációs szakértőink egyéni és csoportos tanácsadások formájában támogatják az egyéni szociális munkát.

2010-ben Alapítványunk intézményi FAT akkreditációt szerzett és további kompetencia és képességfejlesztő programelemekkel bővítettük munkaorientációs programunkat, annak érdekében, hogy az ügyfélkörünkben megforduló munkanélküliek sikeres álláskeresését még inkább elősegítsük.

Többszöri HEFOP 2.3.2.-es és TÁMOP 1.4.1-es foglalkoztatási programjainkba eddig összesen 231 különféle okokból hátrányos helyzetű álláskeresőt sikerült bevonnunk. Programunk eredményességét igazolja, hogy közülük 80% körül volt az elhelyezkedők, és 60% felett a munkájukat legalább 4 hónapig meg is tartók aránya.

Akkreditált felnőttképző intézményként célként tűztük ki programunk minél szélesebb körben történő megismertetését. Ezért „Állás-Pont” programunkat kidolgoztuk és akkreditáltattuk szociális szakemberek számára is. HEFOP 2.2.1-es programok főpályázóként és konzorciumi partnerként is megkezdtük e képzési tematika oktatását más segítő szervezetekben dolgozó szakemberek körében, az eredmények multiplikálódó növelése érdekében.

2009-től a FICE Magyarországi Egyesületével együttműködve tovább bővítettük ügyfélkörünket a gyermekvédelmi gondoskodásban utógondozottként élő fiatalokkal. TÁMOP 5.3.1-es programunk megvalósítása során célunk, a fiatalok felkészítése a sikeres, önálló életre, a megfelelő szakma kiválasztása, illetve álláshely felkutatása volt.

Ezek vagyunk

KÉPZÉSI MÚLT

A Nonprofit Alapítvány 2001. óta foglalkozik hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci re-integrációjával. A szociális munka eszköztárával kibővített munkaorientációs, illetve a sikeres álláskereséshez szükséges kulcsképességeket, és kompetenciákat fejlesztő, akkreditált programjaival a szervezet kezdetben kizárólag az összetett hátrányokkal küzdő hajléktalan embereket támogatta. Az Alapítvány irodájában működő „Állás-Pont” Munkaorientációs Központ szolgáltatásait évente átlagosan 500 hátrányos helyzetű ügyfél veszi igénybe. A képzési tevékenységünk fejlesztésével a programunk módszertanát - a 30 órás szociális szakemberek számára akkreditált tréningünk megvalósítása során - egyre többen sajátíthatták el. A tréningeink felől érdeklődés jelentkezett többek között a családsegítő szolgálatok, a TISZk-ek, a gyermekotthonok, javítóintézetek, valamint pártfogó felügyelői szolgálatok felől is. Mivel fejlesztési terveink között első helyen munkaorientációs programunk minél szélesebb körben való terjesztése szerepel, így, amint megfelelő partnert találunk, igyekszünk céljainkat, szolgáltatásainkat összhangba hozva támogatott ügyfeleink körét tovább bővíteni. Így történt ez a TÁMOP 5.3.1-es programunk keretében is, ahol a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesületével összefogva a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében utógondozottként élő fiatalok sikeres, önálló életvitelének támogatásával igyekeztük megelőzni, hogy az állami gondozásból kikerülő fiatal hajléktalanok száma tovább növekedjen. Jelen pályázatunkkal azoknak a bűnelkövető 18-35 éves fiataloknak a sikeres társadalmi integrációját szeretnénk elősegíteni, akiket szociális hátrányaik, helyzetük, viselkedési problémáik megakadályozzák abban, hogy támogatás nélkül sikeresen menedzseljék életüket, képzésben vegyenek részt, megfelelő bejelentett munkát találjanak, illetve azt minél tovább megtartsák.

Intézményakkreditációs lajstromszámunk: AL-2151 Programakkreditációs lajstromszámunk: PL-6581